Jag uppmanar dig att läsa igenom följande sekretessinformation då den bl.a. beskriver hur hemsidan hanterar personuppgifter och kakor (cookies). Ta gärna del av denna information vid varje besök då den kan komma att ändras i framtiden.

Om cookies

iangracia.com lagrar ej några personliga uppgifter om dig i form av cookies.

Hantering av dina personuppgifter

Jag vill hålla GDPR enkelt. Därför informerar jag dig, enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR som började gälla den 25 maj 2018, om vilka personuppgifter jag hämtar och hanterar från dig. Personuppgifterna det gäller är namn, telefonnummer och mejladress vilka är uppgifter som jag måste samla in för att kunna fullfölja vår affärsrelation och uppdrag gentemot ditt företag/den organisation som du representerar.

Jag undviker onödig lagring

Min ambition är att inte lagra dina personliga uppgifter i något system om det är inte är så att det är absolut nödvändigt för att jag ska kunna fullfölja uppdraget gentemot den uppdragsgivare som är aktuell. Om du exempelvis är företagets/organisationens kontaktperson och språkrör gentemot mig kommer jag lagra dina personuppgifter för framtida relationer.

Lagring i mejl

Om du fyller i dina uppgifter i någon av formulären på min hemsida så genereras ett mejl. Jag går igenom dessa mejl regelbundet och sparar enbart dina personliga uppgifter så som namn och telefonnummer om du har inlett ett samarbete och blivit kontaktperson för företaget/organisationen som anlitar mig. Inleds ej något samarbete tas din mejladress bort inom en månad.

Lagring i mitt bokföringsprogram

Uppgifter om ditt namn och mejladress lagras tillsammans med det företag/organisation som du representerar om du agerar kontaktperson eller referens för fakturering.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst få dina uppgifter raderade eller ändrade och du har också rätt att få utdrag om allt som är sparat om dig personligen. Om du önskar detta är du välkommen att kontakta mig via mejl på: ian@vidaweb.se.